سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهنام سلطانی – آموزش کرده فنی رازی اردبیل
مهدی فرزانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه روشی جدید که موازی برنامه‌ها با استفاده از تکنیک برنامه‌نویسی جنبه‌ گرا می‌باشد. لذا در این روش که توسط برنامه‌نویسی جنبه گرا استوار است سعی ما بر آن بوده که از هزینه های مربوط به الگوریتم بهای کنترل وابستگی داده و جریانی و دیگر برای انجام این کار از مفاهیمی همچون before – adviceو after – advice و همچنین از مفهوم جدیدی به نام Sub Aspectکه کوچک‌ترین واحد برنامه‌نویسی در این تکنیک باشد استفاده کرده‌ایم و به کنترل وابستگی داده‌ای و جریانی بین Subaspectها از طریق J.p ها و P.c ها و به وسیله برنامه نویس مشخص می‌شود.