سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

کیهان مهام – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
غلامرضا کردستانی – دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ابوالفضل ترابی – کارشناس ارشد و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران- مدیر مالی موسسه تحقیق

چکیده:

هدف این تحقیق، امکان سنجی پیش بینی خطر بروز تقلب در گزارگری مالی با استفاده از برخی شاخص های مالی و غیر مالی درون سازمانی است. بدین منظور، برخی اطلاعات مالی و غیر مالی ۵۰ شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی بازه زمانی۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به تفکیک دو گروه متقلب و کنترل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین برای جمع آوری برخی اطلاعات تکمیلی به گزارش های حسابرسی و صورت های مالی شرکتهای مذکور در سال ۱۳۸۳ نیز مراجعه شده است. اگر چه عوامل خطر تقلب ضرورتاً گویای وجود تقلب نیست اما این عوامل به عنوان علائم هشدار دهنده در مورد زمینه های وقوع تقلب محسوب می شوند. نتایج تحقیق حاکی از معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای بکار رفته در مدل استفاده شده، با خطر بروز تقلب در گزارشگری مالی در سطح اطمینان ۹۵% است. در نهایت توان پیش بینی نسبتاً بالای مدل پیشنهادی با استفاده از الگوی رگرسیون لوجستیک و ساده مورد تأئید قرار گرفت.