سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زین العابدین شیخ الاسلامی –
یحیی توکلی –

چکیده:

افزایش تولید ملی هدفی است که درصورت تحقق می تواند مزایای اقتصادی و سیاسی بسیاری را درپی داشته باشد ازاین رو بررسی علمی و قاعده مند مولفه هایی که به تحقق آن کمک می نمایند ازاهمیت بسزایی برخوردار است دراین مقاله سعی داریم نقش حمایتی مدیریت کلان دولتی را درجایگاه حاکمیتی شان درافزایش سطح تولید ملی با تاکید برحفظ و حمایت از واحدهای تولیدی موجود پشتیبانی ازتحقیقات تارسیدن به مرحله تولیدوتجاری سازی و بسترسازی مناسب و تشویق درجهت سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید درقالب یک مدل نشان دهیم این مدل با درنظرگرفتن شرایط خاص سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور سیاست ها و سازوکارهای تکمیلی مناسبی را نیز به عنوان پشتوانه اقدامات حمایتی حاکمیتی مدیریت کلان کشور مطرح می نماید. از انجا که بسط و گسترش تولید ملی نیازمندمدیریت استراتژیک درسطح کلان جامعه درقدم اول و ج اری شدن آن درتمامی سطوح مدیریتی کشوردرقدم بعدی است لذا این مدل میتواند چارچوبی مناسب برای مدیران کلان کشوری به منظور ایجاد بسترهای لازم برای افزایش تولید ملی باشد.