سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زجاجی – دانشجوی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
عزت الله مظفری – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران
رزگار بدری – دانشجوی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

زمان ماند یکی از مهمترین پارامترها برای طراحی سلول های فلوتاسیون است. در این مقاله، تأثیر مستقیم ویژگی های اختلاط در سلول های فلوتاسیون روی زمان ماند و بازیابی ذرات نشان داده شده است. در حین مطالعه حرکت مجموعه حباب ها در یک سلول، می توان تأثیر آن را روی زمان ماند حباب منعکس کرد. این مقاله روی مدل های مختلفی که برای توصیف حرکت مجموعه حباب ها ارائه شده اند، بحث می کند. این مباحث شامل مدل ساده Vallis در ۱۹۶۵ تا آخرین مدل هایی که Finch در سال ۱۹۹۷ ارائه داده است، می شود. توجه لازم به زمان ماند و رابطه آن با عملکرد سیستم در حین مدل کردن حرکت مجموعه حباب ها ترسیم شده است.