سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا فتحی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمدرضا محمد رضائی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

فرآیند مذاکره در محیط دینامیک گرید ، نیازمند عامل های مذاکره خودکار است که این فرایند را با حداکثر کارایی به نتیجه براسنند.در مذاکره خودکار ، عدم وجود اطلاعات کامل از طرف مقابل مذاکره ، وجود محدودیت زمانی برای مذاکره ، خصیصه های گوناگون مورد توجه در مذاکره و در نتیجه آنها فضای بزرگ در دسترس برای رسیدن به توافق در مذاکره ، شرایطی را به وجود می آورند که در آن استفاده از جستجو های ساده فضای مذاکره کارائی بسیار پایینی را موجب می گردند .این مقاله یک مدل مذاکره خودکار را برای یک عامل مذاکره در محیط گرید ارائه می دهد در این مدل از منطق فازی برای بدست آوردن سود عامل در هر دور از مذاکره و همچنین از الگوریتم یادگیری Q برای ارئه پیشنهاد متقابل از سوی عامل به طرف مقابل استفاده شده است.