سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی شاهین بناء – سازمان صنایع هوایی، مسئول مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل، کارشناس ارش
محبوبه میرزایی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده پیراپزشکی،

چکیده:

با توجه به توان تسلیحاتی، تجهیزاتی، فناورانه، اقتصادی و اطلاعاتی آمریکا (به عنوان دشمن و تهدیدگر اصلی کشور) تقابل آتی با این کشور از نوع نامتقارن خواهد بود. پیروزی در جنگ های نامتقارن مبتنی بر شیوه ها و اصول خاصی است که با تکیه بر آنها می توان بر این مهم نایل آمد. به نظر می رسد یکی از راهکارهای پیروزی در این نوع از جنگ ها، کاهش آسیب پذیری مراکز صنعتی و حیاتی و استمرار فعالیت آنها در شرایط بحران می باشد. در این راستا فضاهای مدفون و زیرزمینی از جمله مهمترین عناصر برای استمرار تولید مراکز حیاتی در زمان بحران می باشند.برای ایجاد چنین فضاهایی، به دلیل هزینه و صعوبت بالای اجرای آنها، ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدام، صنعتی را که قرار است به آنجا منتقل شود، مورد بررسی قرار داد. بدین معنی که ابتدا باید نوع محصول، فرآیند تولید، نوع تجهیزات و ماشین های موردنیاز و نیز تعداد نیروی انسانی متخصص را مورد تحلیل قرار داده و سپس با انتخاب صحیح نقاط کلیدی فرآیند تولید (فرآینده کلیدی)، آن بخش از فرآیند را که دارای اهمیت خاص بوده و با برون سپاری نمی توان در جای دیگر تولید نمود، به داخل سازه منتقل کرد. ر این مقاله، برای دستیابی به مدلی بر اساس راهکار SLP برای طراحی صنعتی در چنین فضاهایی، صنعت تولید هواپیمای بدون سرنشین (به عنوان مطالعه موردی) مورد بررسی قرار گرفته که با تعریف فرآیند کلی تولید پهپاد، بخش کلیدی آن با تکنیک خاصی مورد شناسایی قرار گرفته، تا این بخش از فرآیند به داخل فضای مدفون منتقل شود. پس ازشناسایی فرآیند کلیدی تولید، حداقل مساحت مورد نیاز سالن های تولیدی با روش خاصی تعیین شده به طوریکه اولاً خللی در اصل ماموریت صنعت ایجاد نشده و ثانیاً افت راندمان کارکنان را در پی نداشته باشد. سپس با اعمال محدودیت های عملکردی (از جمله محدودیت های محیطی)، الگوی مناسب جریان مواد برای ایجاد فرآیند کلیدی در فضای زیرزمینی تعریف گردیده و بر اساس این الگوی جریان مواد، جدول و نمودار رابطه فعالیت ها برای آن ترسیم شده است. در ادامه، با توجه به نمودار رابطه فعالیت ها، بهترین طرح جانمایی و چیدمان سالن ها که باعث بهینه شدن میزان فضای موردنیاز از یک طرف و تامین آسایش و راحتی کارکنان جهت انجام امور محوله از طرف دیگر و همچنین تسهیل در اجرای فرآیند تولید باشد، انتخاب گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در انتها فلوچارت انجام مراحل طراحی خط تولید صنعتی در فضای مدفون با توجه به مدل، ارائه شده است. به طور خلاصه ؛ با توجه به مدل ارائه شده، مراحل طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون به شرح زیر تعریف شده است:۱- تعریف فرآیند کلی تولید محصول۲- انتخاب بخش حیاتی و کلیدی فرآیند تولید (فرآیند کلیدی)۳- تعریف الگوی مناسب جریان مواد۴- ترسیم جدول رابطه فعالیت ها۵- ترسیم نمودار رابطه فعالیت ها (نمودار REL)6- به دست آوردن طرح های مختلف چیدمان صنعتی با اعمال محدودیت ها۷- تحلیل طرحهای چیدمان و انتخاب طرح نهایی جانمایی تجهیزات.