سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود قربانی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزادواحدبجنورد
سیدمهدی میرخورسندی – دانشجوی دکتری مدیریت ساخت دانشگاه آزادواحدنیشابور

چکیده:

افزایش سطوح رقابت در پروژههای عمرانی تاثیر مستقیم بر روی قیمتها را به همراه خواهد داشته است.که باعث کاهش حاشیه سود، بیثباتی و سرمایه-گذاری آزمایشی شده است. در چنین محیطی مدیران شرکتهای ساختمانی صرفا باید به دنبال بقا باشند؛ جریان نقدی حرف اول را می زند. چنین محیطی مناسب برای شکوفایی و توسعه کسبوکار نخواهد بود، مدیریت فعال بهزودی تبدیل به مدیریت غیر-فعال و واکنشی میشود. به این موضوع فشارهای متعدد جانبی و نوعا چرخه اقتصاد کلان نیز اضافه میشود. از سوی دیگر مسائلی همچون افزایش سطح انتظارات مشتری، و بیمیلی به ابتکار و استفاده از تکنولوژی نوین، آموزش ضعیف و غیر ساختارمند، سیستمهای مدیریت چند لایه وارتباط ضعیف برای رسیدن به محصولات باکیفیت درزمان مناسب، شرایط پایینترازحد مطلوب را فراهم آورده است. رویکرد توجه به این موضوعات ازطریق مفهوم توانمندسازی کارکنان محقق میشود. بدین معنی که، اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزهای برخوردار باشد که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن تعلق دارند، باشند و نه سرمایهها و منابع مادی دیگر. در این مقاله نگاهی کلی به مفهوم توانمندسازی و ارائه مدلی برای فرآیند پیادهسازی آن در پروژههای عمرانی خواهیم داشت.