سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا طالبی – سازمان بهره وری انرژی ایران
علی اکبر جلالی – دانشگاه علم و صنعت ایران پژوهشکده الکترونیک

چکیده:

آموزش الکترونیکی مبتنی بر بازی در محیطهای مجازی و در شبکه های اجتماعی در حال تغیر ساختارهای آموزش سنتی می باشد توسعه فناوریهای سخت افزاری و نرم افزاری از یک سو و امتیازات بسیار زیاد حوزه توانمندسازی آموزش الکترونیکی از سویی دیگر شرایطی را فراهم کرده است تا حوزه آموزش شاهد تغییر و تحولات زیادی در خود باشد این تغییرات و تحولات اگر بدون برنامه ریزی و در یک مسیر درست هدایت نشود ممکن است تاثیرات منفی در کیفیت آموزش بوجود اورد آموزش الکترونیکی در ابتدای ورود با رویکرد کاهش هزینه افزیاش کیفیت آموزش و بهره وری به وجود امد اما خیلی زود با توسعه نرم افزارهای کاربردی فراوان بازیهای رایانه ای آموزشی و مشارکت کاربران در محیط وب دو آموزش الکترونیکی ارتقا یافت. محیط همکاری و مشارکت در وب دو زمینه آموزش الکترونیکی دو را فراهم کرد تا درآن کاربران بتوانند با نواوری و خلاقیت محیطتعاملی آموزشی را هم د رتولید محتوا و در استفاده از امکانات نرم افزاری بهتر مانند بازیهای رایانه ای آموزش اجتماعی تجربه کنند. دراین مقاله ضمن آموزش مبتنی بر بازی مدلی برای پیاده سازی این نوع آموزش که باتوسعه شبکه های اجتماعی بسرعت در حال گسترش می باشد ارائه گردیده است.