سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وهاب عطارعلیایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده:

بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان با چالشهای زیادی در استقرار محصولات و خدمات در سازمان همراه می باشد چگونگی شکل گیری مدیریت و استقرار پروژه درایجاد این چالشها تاثیر گذار می باشد با تاکید بر این موضوع که این موفقیت یک پروژه وابسته به عملیاتی شدن خروجی های آن در سازمان و در فرایندهای اصلی سازمان دارد دراین راستا از مدلها و مفاهیم مدیریت و حاکمین فناوری اطلاعات بهره برده و نشان میدهیم که بسیاری از عواملی که موجب شکست پروژه ها می شوند با تاثیر پذیری از مفاهیم و روشهای حاکمین فناوری اطلاعات قابل مدیریت و بهبود می باشند از این رو مدلی مفهومی برای اثربخشی نتایج حاصل از یک پروژه در سازمان ارائه کرده ایم برای اثبات کارایی مدل پرسشنامه ای تدوین و نظرات خبرگان و مدیران فعال دراین حوزه اخذ گردید. سپس موضوعاتی مانند تاثیرات پروژه بر سازمان و بالعکس ارز شمورد انتظار، ارزش حاصل، ارزیابی کارایی و چگونگی تحقق آن مورد تحلیل قرارگرفت.