سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا احمدپور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران
ابوالفضل کاظمی – استادیار، دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

چکیده:

سازمانها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا میباشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از روشهای الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ها و شرکت ها را قادر به پاسخگویی و انعطاف پذیری در مقابل نیازهای متغیر بازار نموده است. تجارت الکترونیک و اینترنت ساختار زنجیره های تأمین را به طور اساسی تغییرداده و با ظهور فناوری اطلاعات در محیط کسب و کار جدید، منجر به ایجاد زنجیره تأمین الکترونیک شده است. به علاوه، ظهور کسب و کار الکترونیک واحدهای درگیر و فعال در زنجیره تامین را بیش از پیش با هم مرتبط ساخته و روابط میان واحدها را از شکل یکطرفه و سنتی به شکلی دوطرفه و متقابل تبدیل ساخته است. این تغییر شکل زنجیره تأمین از روند کلاسیک و سنتی به روند الکترونیکی چالشهای جدیدی را مطرح میسازد که تأخیر در خدمت رسانی به مشتریان از جملهی این چالشها میباشد. در این مقاله با بررسی سناریو رخدادهای ممکن در زنجیره تأمین و تأثیرگذاری متقابل سطوح مختلف آن به ارائه مدلی برای تخمین ریسک خدمت رسانی، بر مبنای اثر دومینو و در محیط خاکستری پرداخته خواهد شد.