سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عزیز ه…. جعفری – دانشگاه علم و فرهنگ – عوض هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
محمد رضا حسن زاده – دانشگاه علم و فرهنگ – عوض هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
مهدی علاءالدینی – دانشگاه علم و فرهنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع
محمد مهدی علیزاده – دانشگاه علم و فرهنگ – فارغ التحصیل گروه مهندسی صنایع

چکیده:

با توجه به اهمیت بحث انرژی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اینکه بیش از نیمی از انرژی برق کشور توسط نیروگاههای فسیلی تامین می شود و با توجه به بازده پایین این نوع نیروگاهها بخش زیادی از این سوخت ها هدر می رود. استفاده از رویکردها و دیدگاهای مختلف جهت بررسی به کارگیری تکنولوژی های جدید برای تولید برق که به حفظ منابع فسیلی و استفاده بهینه آنها کمک کند و هرگونه اثر زیان بار از جمله مضرات تولید برق فسیلی را کاهش دهد ضروری به نظر می رسد. لذا در طی این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها مدلی برای تحلیل ابعاد مختلف روند به کارگیری تکنولوژی های مختلف تولید برق و اثرات آنها بر عواممل مختلف ارائه شده است تا به تصمیم گیری مناسب در زمینه انتخاب تکنولوژی تولید برق با قابلیت انجام پیش بینی و آنالیز حساسیت کمک نماید. هدف اصلی در این مدل سنجش مقدار سرمایه گذاری و اهمیت انرژی های پاک است که این مدل از طریف سیاسیت گذاری های کلان در سند چشم انداز ۲۰ ساله و با بررسی میزان تخصیص تولید برق بخ نیروگاههای فسیلی و انرژی پاک مورد بررسی قرار گرفته است.