سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه اسدی اوریاد – دانشجوی کارشناسی ارشد،استخراج معدن،تربیت مدرس
سید رحمان ترابی – عضو هیات علمی دانشکده معدن و نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد،استخراج معدن،تربیت مدرس

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراجمی باشد فرایند انتخاب یک روش معدن کاری برای استخراج منابع معدنی MMS (Mining Method Selection نامیده می شود بعد از این که فرایند MMS برای یک منبع معدنی انجام شد و استخراج منبع با روش انتخابی شروع شد معمولا تغییر روش و جایگزینی آن با روش دیگر امکان پذیر نیست زیرا این جایگزینی آنقدرهزینه بر است که ممکن است کل پروژه را غیراقتصادی نماید بنابراین MMS یک فرایند تقریبا برگشت ناپذیر درطراحی معدن است به عبارت دیگر انتخاب یک روش معدن کاری برای منابع معدنی کاملا وابسته به خصوصیات نامشخص زمین شناسی و هندسی منبع است باتوجه به کاستی هایی که درمدلهای پیشنهادی قبلی برای انتخاب روش استخراج با درنظر گرفتن پارامترهای تاثیر گذار وجود دارد دراین مطالعه هدف اصلاح مدلهای پیشنهاد شده قبلی و ارایه روشی جامع تر است.