سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حامد گل رخساری – دانشجوی رشته MBA دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رسول شفایی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از الزامات توسعه ، داشتن مدل هایی مطابق با شرایط اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد و نیز به عنوان راهنمای حرکت به سوی توسعه است و یکی از شاخص های کلیدی که در حوزه ی اقتصاد و کسب و کار نقش بسیار تعیین کننده دارد شاخص رقابت پذیری است. در این مقاله ما به دنبال ارائه مدلی برای درک و ارزیابی شاخص رقابت پذیری ملی برای صنعت پتروشیمی کشور از طریق روش دلفی و مصاحبه با خبرگان صنعت پتروشیمی هستیم . این مدل می تواند ابزاری برای شناخت بهتر نیازمندی ها و برنامه ریزی برای توسعه این صنعت در نظر گرفته شود . برای دست یابی به مدل رقابت پذیری ملی برای صنعت پتروشیمی پس از مطالعه مدل های ارائه شده برای رقابت پذیری تا به امروز ، نظرات خبرگان و مدیران با تجربه صنعت پتروشیمی طی چند مرحله جمع آوری و مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت بر اساس روش دلفی ، مدلی مطابق با نیازهای صنعت پتروشیمی بدست آمد. همچنین مهمترین عوامل و پارامترهای موثر بر عوامل(زیرعامل ها) شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است و در پایان وزن نسبی هر کدام از عوامل از نظر درجه اهمیت بر اساس نظر خبرگان جمع آوری و تحلیل شده است. مدل ارائه شده در این در این مقاله می تواند به عنوان بستری مناسب برای ارزیابی وضعیت رقابتی صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.