سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجتبی ولی زاده –

چکیده:

با پیشرفت فناوریها و سیستم های اطلاعاتی یکپارچگی سازمانی بدلیل اهمیت دستیاب یبه مزایای رقابتی درفعالیت های تجاری اهمیت زیادی یافته است از همین رو به مفهوم مدیریت لجستیک نیز توجه ویژه ای می شود فرایند کامل لجستیک تعدادزیادی از فعالیت ها را برای اجرا مطابق نیاز مشتری با یکپارچگی مناسب ترکیب می نماید تا جریان روان عملیات درخلال زنجیره ارزش حاصل و بیشترین سود نصیب سازمان و مشتری شود مزیت یکپارچگی حاصل باعث شده است همه نظایف سازمان بصورت یک سری فعالیت برعملکرد سیستمی واحد متمرکز باشند آنچه دراین مقاله خواهد آمد مدلی است چند مرحله ای برای یکپارچگی سازمانی که از ادغام کارکردی آغاز و به شبکه های لجستیک ختم می شود.