سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساناز بهرامی – تهران شهرک غرب ساختمان انیاک
محمد ابوئی اردکانی – دانشگاه تهران
بابک سهرابی یورتچی – دانشگاه تهران

چکیده:

با گسترش شبکه های بی سیم، امروزه نسل جدیدی از کاربردهای بانکداری الکترونیکی پدیدار گشته اند که تحت بانکداری موبایل شناخته می شوند. این گونه از خدمات در ایران در مراحل اولیه بلوغ خود قرار دارند. با وجود تغییرات در خدمات بانکداری الکترونیک، اطلاعات اندکی درباره چگونگی واکنش مشتریان در دست است. هدف مقاله ارائه مدلی میباشد. پس از مرور ادبیات ابتدا شاخص های مؤثر بر ویژگی « ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک » تبیینی از های سیستم پرداخت با همراه بانک شناسایی و سپس پرسشنامه ای، بین مشتریان همراه بانک توزیع و ۲۸۱ پرسشنامه برگشت داده شد. سپس برای کشف روابط بین عناصر مدل از تکنیکهای تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده و مدل رگرسیونی استخراج گردید. مطابق نتایج کسب شده این مدل تحقیقاتی، ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک به ترتیب اولویت به ابعاد قابل حمل بودنآسودگی در دسترس بودن سازگاری بستگی دارد.