سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی قانعی اردکانی – مدرس مدعو ، موسسه آموزش عالی آریان ، گروه کامپیوتر، مازندران ، ایران
محمد دهقانی محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی، وا

چکیده:

امروزه با کمک نوآوریهای مدیریتی در استفاده از فناوری های جدید به دنبال تسهیل ارائه سرویسهای الکترونیک به شهروندان و سازمانها , اهمیت الکترونیکی شدن زیر مجموعههای دولت نقش محوری خود را نشان داده است. در اینراستا شهرداری الکترونیکی که گامی در جهت دولت الکترونیک و اصلاح الگوی مصرف، نوآوری و شکوفایی در استقرار و تثبیت مدیریت واحد شهری با تکیه بر فناوری اطلاعات و توسعه ملی و داشتن جامعه و شهروندانی مدرن در سایه تفکر واقدامات الکترونیکی می باشد که از محوری های اصلی است که در این مقاله به آن می پردازیم. ضرورت کاربری فناوریاطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات شهری و بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت و خدمات شهری، بررسی و ارائه راهکارهایی موفق برای شهرداری الکترونیکی ، مدیریت الکترونیکی، شهر وشهروند الکترونیکی و استاندارد ها و زیرساخت های مورد نیاز در شهرداری الکترونیکی در جهت توسعه شهروندانی الکترونیکی و بررسی مدیریت فناوری می باشد.