مقاله ارائه مدلی مبتنی بر خلق ارزش به منظور ارزیابی عملکرد مالی در بانک ها و موسسات مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی مبتنی بر خلق ارزش به منظور ارزیابی عملکرد مالی در بانک ها و موسسات مالی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانک
مقاله خلق ارزش
مقاله عملکرد مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورزرندی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: البرزی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده لطفی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد مناسب کسب و کار هر بانک را می توان به میزان منابع مورد استفاده در آن و میزان مطلوبیتی که از به کارگیری آن منابع حاصل می گردد، نسبت داد؛ این فرآیند می تواند به توانایی خلق ارزش در بانک تعبیر شود. اگرچه تاکنون شاخص های گوناگونی به منظور ارزیابی این توانمندی در موسسات ارائه شده اند، لیکن تنوع این موارد و نیز ارتباط موجود میان آن ها، روند این ارزیابی ها را تا حدودی تجربی و گاه سلیقه ای نموده است. در این مطالعه تلاش می شود تا مدلی به منظور یکپارچگی و نیز اثربخشی بیشتر این تحلیل ها در راستای خلق ارزش بانک ها و موسسات مالی ارائه شود. رویکرد مورد نظر در این مقاله بر دو بخش طراحی مدل ارزیابی و نیز ارائه یک ساختار مقایسه ای تاکید دارد تا بدان وسیله ضمن شناسایی اجزای اصلی تاثیرگذار بر روند خلق ارزش در بانک، به مقایسه و تحلیل عملکرد مالی این حوزه بپردازد. یافته های مقاله در یک بانک تجاری و از منظر ذینفعان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.