مقاله ارائه مدلی برای بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا (مطالعه در صنایع استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۲۴۵ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی برای بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا (مطالعه در صنایع استان فارس)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری
مقاله رویکرد فرایندگرا
مقاله فرایندها
مقاله فناوری اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود بهره وری، یکی از اهداف به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها است، اما همواره از زمان آغاز به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها، در مورد تاثیر این فناوری بر بهره وری سازمانی و سازوکار های این تاثیر، ابهام هایی وجود داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری و شناخت سازوکار های آن بر اساس رویکرد فرایندگرا است. برای این امر، پس از بررسی پژوهش های گذشته، تهیه فهرست ابتدایی از مجموعه تاثیرات فناوری اطلاعات بر فرایندهای سازمانی در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان، هشت مولفه نهایی استخراج و در قالب مدل مفهومی معرفی شد. سپس داده های میدانی از صد و چهل وهشت شرکت تولیدی و صنعتی در استان فارس با استفاده از پرسش نامه گردآوری شد. نتایج تحلیل این داده ها نشان می دهد فناوری اطلاعات از طریق رهگیری، ارتباط، بهبود پذیری، خودکارسازی، انعطاف پذیری، تحلیل پذیری، هماهنگ سازی و پایش پذیری فرایندها، می تواند بر بهره وری تاثیرگذار باشد. در پایان برای بهبود تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی، پیشنهادهایی ارائه شده است.