مقاله ارائه مدلی برای ارزیابی تکنولوژی های ارتباطی در صنعت ارتباطات سیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۴۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی برای ارزیابی تکنولوژی های ارتباطی در صنعت ارتباطات سیار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی تکنولوژی
مقاله تحلیل تم
مقاله تحلیل عامل اکتشافی
مقاله تحلیل عامل تاییدی
مقاله صنعت ارتباطات سیار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی آخوندی عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده خوراسگانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی یوشانلویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرکاظمی مود محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر، به دلیل افزایش رقابت میان سازمان ها در توسعه محصولات، خدمات و بازارهای جدید، نرخ ایجاد و توسعه تکنولوژی های نوین به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایط رقابتی، چالش اصلی شرکت ها، توسعه یا کسب تکنولوژی های صحیح براساس اهداف سازمان است. از این رو مطالعه پیش رو تلاش دارد بر اساس مدل پیشنهادی خود که با استفاده از یک روش پژوهش آمیخته به دست آمده است، مقیاسی را برای ارزیابی تکنولوژی ها در صنعت ارتباطات سیار معرفی کند. در این پژوهش مدل اولیه برمبنای مرور ادبیات مدیریت تکنولوژی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد تکنولوژی بیان می شود. سپس با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی اعتبار مدل و مقیاس نهایی سنجیده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد فنی، دانش تکنولوژی، بازار، استراتژیک و مالی با ارزیابی تکنولوژی های ارتباطی در صنعت ارتباطات سیار ایران، همبستگی دارد. در این میان بعد معیارهای دانش تکنولوژی حائز بیشترین اهمیت است و پس از آن ابعاد معیارهای استراتژیک و بازار قرار دارند.