مقاله ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع رقابتی
مقاله عملکرد صادراتی
مقاله سیستم های سازمانی
مقاله استراتژی رقابتی رهبری هزینه
مقاله قابلیت های رقابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمپور عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: صفابخش شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیر فلزی کشور است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجزای رویکرد منابع سازمان، استراتژی های رقابتی و عملکرد را که سازه های اصلی پژوهش هستند، بررسی می کند. این پژوهش در پی این هدف است که چگونه منابع به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد می شود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع ۳ عنصر عمده در مدیریت استراتژیک، یعنی محیط داخلی (منابع، قابلیت ها و سیستم های رقابتی سازمان)، استراتژی رقابتی و عملکرد را با هم ادغام می کند. تعداد ۳۰۰ پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد ۲۸۵ پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. از این تعداد براساس روش تحلیل خوشه ای و روش میانگین سوال های استراتژی موردنظر تعداد ۱۲۴ پرسشنامه در سطح استراتژی تمایز، ۹۱ پرسشنامه در سطح استراتژی تمرکز و ۷۰ عدد نیز در سطح استراتژی حداقل هزینه قرار گرفتند. در این پژوهش فقط مدل بدست آمده بر اساس استراتژی رهبری هزینه بررسی می شود. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاریافته اصلاح و پس از تعدیل به تایید رسید. بر اساس نتایج حاصل، فقط سیستم های سازمانی بر استراتژی رقابتی تاثیر ندارد و قابلیت های رقابتی بیشترین تاثیر را بر عملکرد صادراتی دارند.