مقاله ارائه مدلی از عوامل موثر بر تبلیغات مثبت توسط مشتری در بانکداری الکترونیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی از عوامل موثر بر تبلیغات مثبت توسط مشتری در بانکداری الکترونیکی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداری مشتری
مقاله قابلیت کاربردی وب سایت
مقاله تبلیغات مثبت توسط مشتری
مقاله رضایت مشتری
مقاله بانکداری الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی خانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ترک زاده سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبلیغات مثبت توسط مشتری، تاثیر زیادی برتصمیم خرید مشتری جدید می گذارد. امروزه شرکت ها تلاش می کنند، با ایجاد وفاداری در مشتریان خود و تبلیغات مثبت توسط مشتری از این مزیت رقابتی بسیار نیرومند که نقش بلامنازعی در افزایش سهم بازار دارد، برخوردار شده، گوی سبقت را از رقبای خود بربایند. در این پژوهش، تاثیر «قابلیت کاربردی وب سایت» بر رضایت مشتری، تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری و تاثیر آن دو بر تبلیغات مثبت توسط مشتری، بررسی شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن، روش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی است. برای بررسی رابطه متغیرها و آزمون فرضیه ها پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، از نرم افزار آماری Lisrel استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای آزمون روابط آنها که در قالب مدلی ارائه شده، از روش های تحلیل عاملی، مدل معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شعب شمال تهران بانک ملی است.