سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد شریفی –
کسری جمشیدنژاد –

چکیده:

برای بررسی رفتار زمانی قطعات و مدارات تک الکترون وقتی که درکنار قطعات معمولی مورد استفاده قرار میگیرند لازم است مدار معادلی برای آنها داشته باشیم که قابل نصب درنرم افزارهای شبیه سازی مدار می باشد دراین مقاله یک مدار معادل برای حل معادله مستر تابع زمان درحالت یکبعدی با یک جزیره مستقل ارایه شده و درنرمافزار spice پیاده سازی شده است به کمک این مدل پاسخ پله یک جعبه تک الکترونی معمولی رفتار زمانی و نرخ خطای یک گیت Inverter و یک گیت اکثریت Majority مبتنی برseb محاسبه شده و نتایج حاصله درمقاله آورده شده است.