سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمن کشیشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار،دانشگاه آزاد ا
حسن رشیدی – استادیار رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار،دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

مدیریت ریسک در تمام دوره حیات نرم افزار نقش پررنگی در موفقیت پروژه ها ایفا می کند یکی از ضعفهایی که درمدیریت ریسک سبب کاهش توجه مهندسین نرم افزار و متعاقبا کاهش نظارت برریسک ها می شود عدم وجود معیارهای قابل اندازه گیری است ریسکهای نرم افزاری نیز مانند هر عرصه دیگری که نیازمند ارزیابی هستند باید براساس کمیت های عددی بیان شوند در این مقاله با مروری کلی برمدیریت ریسک ها و مطالعه طبقه بندی های موجود همچنین با درنظر گرفتن متریک هایی که درکارهای مشابه مطرح شده متریکهایی ارایه می شود این متریک ها با توجه به شناسایی معماری و روشهای توسعه نرم افزار و همچنین مشاهدات و تجارب بدست آمده از چند شرکت نرم افزاری در ایران ارایه می شوند جهت سهولت امر مدیریت و همچنین بکاربستن این متریک ها دردنیای واقعی یک طبقه بندی منطقی و ویژه برروی آنها انجام می شود به کمک طبقه بندی ارایه شده می توان مسئولین نظارت وکنترل متریک ها را درهر مرحله شناسایی کرده و در زمان صحیح مدیریت ریسک را به درستی به کاربست