سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره یونسی – دانشگاه علوم فنون مازندران

چکیده:

درسالهای اخیر باتوجه به پیشرفت جدید درتکنولوژی تلفن همراه و رشد سریع شبکه های بی سیم بازار نرم افزارهای تلفن همراه بهدلیل افزایش نیاز کاربران به تنوع وسیعی از برناه های کاربردی درحال گسترش سریع می باشد تغییرات مکرر درنیازمندی ها و مواجه شدن تیم های توسعه با چالشهای محیط پویا باعث گردیدها ست استفاده ازروشهای توسعه نرم افزار چابک به جای روشهای سنتی درفرایند توسعه نرم افزارهای تلفن همراه امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است دراین مقاله متدولوژی برای توسعه نرم افزار های تلفن همراه مبتنی بررویکرد توسعه مدل محور چابک ارایه گردیدها ست که باتعریف سطوح مختلفی از مدلها و تمرکز بیشتر برروی مدلسازی ودرنهایت از ابزارهای تولید کد خودکار کدهای برنامه از روی مدل ایجاد میگردد و تولید کدبرپایه معماری مدل محور صورت میگیرد.