سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سولماز ابراهیم زاده – کارشناس مهندسی شیمی
رعنا تاجیک –

چکیده:

دراین مقاله یک قانون اختلاط جدید برای پیشنبی کشش سطحی مخلوطهای مایع ارایه شده است رابطه ارایه شده ترکیبی ازمعادله گیبس – ولمر با مدل ضریب اکتیویته NRTL می باشد مدل ارایه شده قادر است کشش سطحی انواع مختلفی از محلولهای آبی و غیرآبی را درمحدوده وسیعی از غلظت پیشگویی نماید دراین کاربرای بررسی توانایی مدل کشش سطحی چندین سامانه دوجزئی مایع بطور آزمایشگاهی با استفاده ازدستگاه تانسیومتر مدل Kruss K20 Easy Dyne اندازه گیری شد همچنین از داده های موجود درمقالات نیز برای ارزیابی قابلیت مدل استفاده گردید نتایج نشان داد ند که مدل ارایه شده با دقت قابل قبولی می تواند داده های آزمایشگاهی مربوط به انواع محلولها را درغلظت های مختلف پوشش دهد کما اینکه پیش بینی داده های مربوط به محلولهای غیرآبی از دقت بالایی برخوردا ربوده است.