سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاشم علیپور – شرکت مادر تخصصی توانیر ایران
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

در حال حاضر طراحی بهینه روشنایی بشرط برآورده کردن حداقل معیارهای استاندارد براساس نمره فنی، با توجه به میزان سرمایه گذاری اولیه کمتر انجام می شود . با توجه به اینکه چراغ یک مصرف کننده انرژی الکتریکی محسوب می شود، از نظر اقتصادی تنها قیمت اولیه آن مهم نبوده بلکهمصرف انرژی آن در یک بازه زمانی و همچنین طول عمر آن بایستی در کنار سرمایه گذاری اولیه مد نظر قرار گیرد. منحنی پخش نور و همچنین بازدهی چراغ مهمترین عامل تعیین کننده برای انتخاب توان لامپ، ارتفاع و فاصله نصب پایه ها و در نتیجه کل توان مصرفی جهت روشنایی یک معبر می باشد . در این مقاله به منظور نشان دادن تأثیر منحنی پخش نور وراندمان چرا غهای مختلف بر روی میزان توان الکتریکی موردنیاز بشرط برآورده کردن حداقل روشنایی مورد نیاز براساس استاندارد، برای یک معبر مشخص، طراحی روشنایی با چراغهای مختلف صورت پذیرفته و مقایسه لازم انجامپذیرفته است . سپس تاثیر متقابل هر یک از پارامترهای روشنایی بر یکدیگر که بر اهمیت پخش نور چراغ تاکید می کند، بیان شده است و در نهایت نحوه محاسبه هزینه ک لبرای هر سیستم روشنایی به منظور مقایسه طرح ها و انتخاب طرح برتر پیشنهاد گردیده است.