سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا قهرمانی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان
سیدعلی فاخری – شرکت توزیع برق تبریز

چکیده:

یکی از جنبه های مهم طراحی شبکه های توزیع، طرح بهینه شبکه به منظور کاهش تلفات است. عوامل متعددی از قبیل عدم توزیع متناسب بار بین فیدرهای مختلف یک پست در شبکه توزیع انرژی الکتریکی، بالا بودن نسبت مقاومت به راکتانس القایی خطوط و تعداد زیاد مدارها و ترانسفورماتورها نسبت به شبکه انتقال، باعث افزایش تلفات در این شبکه ها می گردد. در این خصوص روشهای متعددی جهت کاهش تلفات شبکه های توزیع در مقالات تا به حال مطرح شده است. در این مقاله روش موثر کلیدزنی برای محاسبه تغییرات تلفات بعد از هر مرحله کلیدزنی و تغییر وضعیت کلیدها تحت عنوان روش بهگزینی تک حلقه ای برای دستیابی به حداقل تلفات ارائه گردیده است. همچنین نشان داده شده است که روش بهگزینی تک حلقه ای به عنوان روشی روشن و قابل فهم از اصول تکنیکی روش سیمپلکس منتج شده و در خاتمه یک شبکه نمونه به عنوان مثال، با استفاده از روش پیشنهادی مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج به دست آمده کاملا رضایت بخش می باشد.