سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست، تهران
محمدرضا نجاتی –
امیرحسین کارآموزیان –
آرش شبستانی پور –

چکیده:

امروزه تحقیقات زیادی بر روی بتن خود متراکم(SCC) و همچنین بتن سبکدانه(LWAC) انجام گرفته است. اما مطالعات نسبتاً کمی در مورد بتن سبک خود متراکم(SCLWC) وجود دارد. در مسیر توسعه تکنولوژی بتن یکی از گام های مبتکرانه و مهم در سال های اخیر ابداع بتن سبک خود متراکم می باشد.هدف از این پژوهش ساخت بتن سبک خود متراکم با استفاده از سبکدانه لیکا می باشد در این جهت با روش سعی و خطا طرح های اختلاط مختلفی از بتن سبک با لیکا با خاصیت خود تراکمی ساخته شد و سپس در فاز بتن تازه براساس استاندارد بتن خود متراکم انجمن مهندسین عمران ژاپن JSCE آزمایشات از قبیل : جریان اسلامپ، U-Box،قیفV بروی آنها انجام گرفت و در فاز بتن سخت شده برای بررسی خواص مکانیکی بتن SCLWC آزمایشاتی از جمله : تست مقاومت فشاری درسنین ۳، ۷، ۲۸ روزه، تست مقاومت کششی، مدول الاستیسته و چگالی درسن ۲۸ روزه انجام شد.