سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینو غلامی جورشری – کاررشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی – کارشناس دفتر هیدروژن و پیل س
میترا غلامی جورشری – کاررشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی – کارشناس دفتر هیدروژن و پیل س
مهنام رحیم زاده – کارشناس ارشد مهندسی برق – میر دفتر هیدروژن و پیل سوختی سازمان انرژی های

چکیده:

می توان اذعان نمود که طی سالهای گذشته بیشترین پیشرفت در حوزه توسعه فاوری های هیدروژن و پیل سوختی از آن پیل سوختی پلیمری بوده است . لذا بنیان نهادن پروژه ملی توسعه فناوری پیل سوختی پایمری و تعیین مدیریت جامع برا این پروژه ملی از اولویت های اصلی مدیریت تکنولوژی در کشور محسوب می گردد. در این مقاله ضمن تعیین وضعیت کنونی سطح این تکنولوژی در کشور به ارائه طرح هایی در دو بازده زمانی پنج ساله می پردازیم که به بلوغ کامل فناوری پیل سوختی پلیمری در کشور منتج خواهد شد. در انتها پیش نیازها و ملزومات اجرای طرح همچنین نق دولت در رسیدن به نتایج مورد نظر تشریح می گردد.