سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، استادیار دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در خلال سه دهه گذشته، از دیوار برشی فولادی شکل پذیر به عنوان سیستم مقاوم در برابر بار جانبی که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی می باشد، در طراحی و تقویت برخی ساختمانها استفاده شده است. رفتار مناسب سیستم در جذب انرژِی، پایداری حلقه های هیسترزیس و همچنین سختی، مقاومت و شکل پذیری بالای آن، ایده استفاده از این سیستم مقاوم در ساختمانها را بیش از پیش تقویتمی کند. تا کنون تعدادی مطالعه تئوریک و ازمایشگاهی، به منظور دستیابی به روش های تحلیل و طراحی اینگونه دیوارها در سراسر دنیا، انجام شده که در برخی از آنها به دلیل عدم توجه به درک مفاهیم اساسی همچون اندرکنش ورق با قاب محیطی، رفتار خطی و غیر خطی سیستم، نسبت ضخامت ورق به سختی ستونها و وجود یا عدم وجود سخت کننده و باز شو، تلاش ها ناقص مانده اند. در این مقاله به مقایسه نتایج مدل تحلیلی اندرکنش ورق با قاب محیطی ( صبوری-رابرتز ۱۹۹۱) و نتایج مربوط به مطالعات مختلف ازمایشگاهی پرداخته می شود. این مدل نه تنها تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد، بلکه به دلیل در برگبری رفتار انواع مختلف اینگونه دیوارها (اعم از دیوارهای دارای ورق فولادی نازک و ضخیم و دیوارهای با، یا بدون سخت کننده و بازشو) م یتواند در طراحی دیوارهای برشی فولادی شکل پذیر مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه، به جهت کاربردی تر نمودن روابط طراحی ارائه شده ( برمینای فرضیات ساده اولیه) ضرائب تصحیحی ارائه شده است.