سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید ورطه پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین کیانمهر –
اکبر عرب حسینی –
سیدرضا حسن بیگی –

چکیده:

به منظور افزایش راندمان انرژی مصرفی خشک کنها دراین تحقیق روش جدیدی ارایه شده است که از ترکیب دو نوع خشک کن بستر سیال درطبقه پایین و بستر ثابت درطبقه فوقانی حاصل شدهاست و پارامترهای موثر مورد بررسی قرارگرفته است نتایج به خوبی نشان میدهد که هوای خروجی از طبقه پایین انرژی لازم را برای استفاده مجدد دارا می باشد و تصور اولیه مبنی برجذب رطوبت خارج شده از طبقه پایین توسط طبقه فوقانی را رد کرده و بدین ترتیب سبب صرفه جویی بسیار در مصرف انرژی می گردد همچنین مقادیر کاهش تغییرات جرم در واحد زمان طبقه فوقانی بیش از طبقه پایینی گردیده است با کاهش دما از ۷۰ به ۵۰ روند تفاضل تغییرات جرم طبقه فوقانی به طبقه پایین کمتر می شود ضخامت طبقه فوقانی به عنوان پارامتری موثر برروند کاهش رطوبت طبقه پایین مشاهده شد.