سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دانشکده عمران، تربیت مدرس
جواد تن زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
کیوان افراز – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

یکی از مراحل شش گانه در بهبود راه ، شناسایی و بالاطبع اولویت بندی نقاط سیاه شناسایی شده جهت اقدامات اصلاحی م یباشد. بدین گونه که نقاط بحرانی که در اولویت اول اقدامات اصلاحی قرار می گیرند. روشهای متعددی برای اولویت بندی نقاط سیاه موجود است که هر یک دارای نقاط ضعفی می باشند. در این پژوهش شاخص پیش بینی تصادف ارائه می شود که در آن نقاط ضعف سایر روشها پوششداده شده است. یکی از مهمترین نقاط ضعفها تصادفی بودن تصادفات و دوره تحلیل کوتاه زمانی می باشد که در کشور ما این امر زیاد اتفاق می افتد.