سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر محمودی کوچکسرایی – شرکت برق منطقه ای مازندران
محمدعلی تقوی – شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

برنامه ریزی" بدون شناخت و ترسیم دقیق وضعیت جاری و مطلوب میسر نخواهد بود. یکی از ابزارهای مفید و قابل استفاده در شناسایی این دو وضعیت، استفاده از "شاخص ها" است. با توجه به پیچیدگی ابعاد نیروی انسانی، می توان شاخص های متعددی را بکار گرفت این مهم مستلزم امکان دسترسی به اطلاعات، زمان، هزینه و سایر امکانات مورد نیاز خواهد بود. در این مقاله جهت بررسی کیفیت نیروی انسانی، به معرفی نحوه استخراج سه شاخص:۱-میزان تحصیلات رسمی۲-توزیع سنی و ۳- توزیع سابقه خدمت- نیروی انسانی و روش آزمون با وضعیت مطلوب اقدام شده است.