سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
علی آل حسینی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران

چکیده:

به منظور کاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتو ر، طراحی روشهای پایش ۱ برخط اهمیت ویژ های دارد. استفاده از پارامتر پراکندگی جهت تشخیص عیوب شعاعی و محوری سیم پیچ ترانسفورماتور اخیراً پیشنهاد شده است . در این روش پارامتر پراکندگی بدست آمده از آنتن تعبیه شده رویتانک به عنوان اثر انگشت ترانس تعریف می شود، در صورتی که هر تغییر شکل و یا جابجایی در سیم پیچ ایجاد شود،پارامتر پراکندگی تغییر می کند. هدف این تحقیق ارائه شاخص جهت تشخیص میزان جابجایی محوری سی مپیچیهای ترانسفورماتور به صورت برخط است.