سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ساده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمد حسین فردوسی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این مقاله شاخصی ارائه شده است که توانایی تشخیص وقوع ناپایداری ولتاژ در شبکه را دارا می باشد . عملکرد این شاخص مبتنی بر رفتار تغییرات ولتاژ و نرخ تغییرات ولتاژ بعد از وقوع یک رخداد می باشد. مزیت این شاخص بار محاسباتی پایین آن می باشد که عملکرد آن را برای کاربرد های آن لاین مناسب می سازد. در این مقاله از این شاخص برای تعیین زمان مناسب حذف بار کاهش ولتاژی نیز استفاده شده است . نتایج شبیه سازی های صورت گرفته بر روی دو شبکه ۱۴ باسه و۳۹ باسه IEEE نشان دهنده عملکرد مناسب شاخص در پیش بینی ، وقوع ناپایداری ولتاژ و تعیین زمان مناسب برای شروع حذف بار می باشد.