سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ساده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمدحسین فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

وضعیت پایداری ولتاژ سیستم قدرت را می توان با استفاده از شاخص های پایداری ولتاژ بررسی کرد شاخصهای پایداری ولتاژ اسکالرهایی هستند که با بررسی پارامترهای سیستم قدرت وضعیت پایداری ولتاژ سیستم را تخمین می زنند این شاخصها می توانند براساس آنالیزهای استاتیکی و یا مدلهای دینامیکی سیستم قدرت باشند بعضی از این شاخصها توانایی تعیین باسهای بحرانی و یا ارزیابی پایداری هرخط متصل بین دو باس و یا ارزیابی حاشیه پایدرای سیستم را دارا باشند دراین مقاله شاخصی ارائه شده است که با استفاده از دامنه ولتاژ تغییرات ولتاژ و همچنین نرخ تغییرات ولتاژ وقوع ناپایداری ولتاژ در شبکه را پیش بینی می کند. این شاخص در سیستم ۱۴ باسه IEEE و همچنین در سیستم ۳۹ باسه IEEE تست شده و نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب آن می باشد.