سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آبتین عطایی – گروه مهندسی انرژی – دانشکده محیط زیست و انرژی – دانشگاه آزاد اسلامی واح
محسن شیرزاد – گروه مهندسی انرژی – دانشکده محیط زیست و انرژی – دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

استفاده از چرخه رانکین در سیکل های ترکیبی موجود به عنوان چرخه پایین دست توربین گاز، با وجود افزایش قابل توجه راندمان ، مستلزم تحمیل هزینه های سنگین و مصرف بالای آب میباشد که مطلوب نمی باشد. با توجه به این مهم در این تحقیق به ارائه و بررسی روشی جدید جهت تولید قدرت پرداخته شده است. در این روش از دو نوع سیکل تولید توان استفاده شده است بدین صورت که هوا در ابتدا وارد سیکل برایتون میشود. هوای داغ خروجی از توربین گاز در یک مبدل، حرارت خود را به سیکل برایسون (توربین اتمسفریک) منتقل مینماید. هوای داغ شده در مبدل، در سیکل برایسون و چرخه برایتون دیگر تولید توان مینماید در نتیجه در سه مرحله تولید توان داشته و هیچگونه مصرف آبی در فرآیند نخواهیم داشت. استفاده از چرخه برایسون در این سیکل ترکیبی، موجب افزایش راندمان برای کل سیکل و همچنین ایجاد حرارت های اضافی جهت استفاده مجدد شده است. هوای خروجی از توربین گاز پس از عبور از مبدل در یک جداکننده رطوبت تولید آب مینماید. در نهایت می توان بالا بردن راندمان تولید الکتریسیته و عدم مصرف آب و نیز تولید آب در طی فرآیند را از اهداف این طرح نام برد.