سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین رنجبرجعفری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان –

چکیده:

در این مقاله به ارائه یک سیستم کنترلی مناسب جهت مدیریت انرژی در سیستم تولید پراکنده هیبرید ۳۵۰ کیلوواتی باد – دیزل با واحد ذخیرهکنندهی انرژی باتری پرداخته شده است. ابتدا به مدلسازی دینامیکی مناسب ازاجزای این سیستم مبادرت شده و سپس سیستم کنترلی پیشنهاد شده که مبتنی بر مدل فازی تاکاگی – سوگنو میباشد ،ارائه میگردد ، این مدل توسط الگوریتم تفاضل تکاملی آموزش دیده میشود . این استراتژی پیشنهادی با کنترلر های منطق فازی وPIDمقایسه میگردد . دراینجا برای بهبود عملکرد کنترلرPIDاز الگوریتم تفاضل تکاملی برای تنظیم ضرایب کنترلرPID استفاده شده است . میزان مقاوم بودن استراتژی پیشنهادی در برابر تغییرات بار و همچنین تغییرات پارامتری که ناشی از ماهیت انرژی باد وشرایط محیطی است، بررسی و شبیه سازی گردیده است ونتایج مرتبط تحلیل شده است. ازنتایج شبیه سازی مشخص میگردد که سیستم کنترلی پیشنهادی رفتارمناسبتری در برابر تغییرات بار از خود نشان خواهد داد و همچنین در برابر تغییرات پارامتری مقاومتر میباشد