سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدوریا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
جمشید باقرزاده – عضوهیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی ازمعضلات زندگی مدرن درسالهای اخیر رشد سریع ترافیک شهری و به تبع آن افزایش زمان تلف شده خودروها پشت صفوف طولانی ترافیک اتلاف سوخت و افزایش الاینده های زیست محیطی است که بصورت مستقیم برکیفیت زندگی شهری تاثیر نامطلوب دارد از این رو نیاز به روی آوردن به تکنولوژی ها و ابزار نوین مدیریت درحوزه مهندسی حمل و نقل و ترافیک امری انکارناپذیر می باشد تحقیقات و مطالعات اخیر درزمینه VANET نوید از این دارد که درآینده نزدیک سیستم های مدیریت ترافیک مبتنی برارتباطات بین خودروی جایگاه و مقبولیت ویژه ای درصنیعت خودروسازی و حمل ونقل خواهند داشت دراین مقاله روشی برمبنای توسعه موج سبز درشبکه ای ازچهارراه ها با بهره گیری از ایده چندعاملی ارایه شده است استراتژی کنترلی دراین روش دردو سطح محلی و سراسری توسط عاملهایی با قدرت تصمیم گیری مختلف اعمال می شود.