سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه سلاطی – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
احمد ماکویی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

موضوع اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی، به دلیل محدودیت منابع که مهمترین آن منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات است،ضروری می باشد. به همین منظور دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری شرکت منابع آب با انجام این طرح یک گام مهم در ساماندهیاجرای پروژه های تحقیقاتی در این سازمان برداشته است. در این مقاله سعی شده است یک سیستم پشتیبانی تصمیم ارائه شود، به طوری که بتوان به کمک روش AHP گروهی پروژه های تحقیقاتی را رتبه بندی و سپس با استفاده از روش UTASTAR تابع ارزش کلی برای مسئله را برآورد نمود. در این بررسی ۱۱ پروژه تحقیقاتی شرکت منابع آب به عنوان نمونه انتخاب شده بعد از تعیینشاخص های تصمیم گیری با روش AHP گروهی این پروژه ها رتبه بندی شده اند و سپس با استفاده از روش UTASTAR تابع ارزش کلی برای مسئله برآورد شده است. در نهایت با استفاده از تابع ارزش به دست آمده می توان پروژه های تحقیقاتی بخش های دیگر شرکت منابع آب یا پروژه هایی که در آینده شرکت با آنها روبرو خواهد شد را ارزیابی و رتبه بندی نمود. بی شک در این نگرش و در چارچوب توجه به تابع ارزش کلی مسئله، فرصت های مناسب تری برای ارتقا سیاست گذاری در زمینه اعتبارات برای اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی فراهم می شود