سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدا مازندرانی – دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

تامین منابع اضافی در شرایطی که منابع محلی برای مرتفع کردن نیازهای کاربر کافی نیست امری اجتناب ناپذیر است. فراهم کنندگان ابر منابع اضافی را در صورت تقاضا و در ازای مبلغی به کاربران ارائه می دهند. بنابراین بای درنظر گرفتن قیمت منابع ، بودجه کاربر و مهلت زمانی نیاز به زمانبندب وجود دارد. چنین زمانبندی به زمانبندی بازار گرا شناخته شدهاست. اگر بتوان طوری زمانبندی کرد که برای تامین منابع تا حد ممکن از منابع محلی استفاده شود و تنها در صئرت نیاز و به اندازه از منابع عمومی تهیه شود می توان هزینه هار ا کاهش داد. به نظر می رسد الگوریتم های تسطیح منابع در این مواد می توانند کارگشا باشند. این الگوریتم ها ی توانند با توجه به زمان و درخئاست کاربر تا آنجا که ممکن است سطح استفاده از منابع را در سطخ منابع محلی نگه دارند. البته در شرایطی که اب خصوصی قادر به تامین منابع نباشد تعداد منابع و زمان نیاز به آن توسط الگوریتم تسطیح منابع مشخص است . بدین ترتیب ابر خصوصی با برنامه ریزی از قبل تعیین ده می داند که در چه موقعی و به چه اندازه ای به منابع نیاز دارد تا آن را به وسیله دلال سطح کاربر تامین ند. در این مقاله عدادی از کارهای انجام شده در زمینه زمانبندی در کلود را بررسی می کنیم و سیاسیت را براساس الگوریتم برگس که نوعی الگوریتم تسطیح منابع است برای تطبیق با سیاسیت زمانبندی بازارگرا پیشنهاد می دهیم.