سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی مصباحی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم- دانشکده برق
محمد دخانی –
ابوالفضل دادگرنیا –

چکیده:

شبکه هایAd Hoc نمونه نوینی از شبکه های بی سیم هستند که بدلیل راندمان بالا با وجود تحرک گره های شبکه وعدم وجود هرگونه تقویت کننده ثابتی بسیار مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون در امور نظامی مورد استفاده است ، اما تزاحم داده ها به هنگام تقویت در گره های واسط و احتمال وجود گره های بدر فتار از محدودیت های این شبکه هستند که مانع از توسعه و بهره برداری وسیع آن گردیده است.در این مقاله ضمن در نظر گرفتن سرویس های موجود مثل سرویس مدیریت راهنما ،مسیر بان و ،مسیر سنج ، سرویس جدیدی به نام سرویس مدیریت زمانی ارائه می شود که نشان خواهیم داد سرویس پیشنهادی ضمن کمک به مسیر بان در تشخیص گره های بد رفتار تزاحم دادها روی گره ها را کاهش می دهد