سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حسنی – دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
مصطفی میراعلائی موردی –
کریم عباسیان –
قادر کریمیان – دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

ما در این مقاله با استفاده از ترانزیستور تکالکترون ۱ ، یک ساختار مداری یکپارچه را برای گیتهای منطقی NAND و AND پیشنهاد کردهایم. مدار پیشنهادی، بر اساس منطق ترانزیستور تکالکترون و با استفاده از ترانزیستور تکالکترون دو گیت مبتنی برنقطه کوانتومی سیلیکنی ۲ با قطر دو نانومتر قابل عملکرد در دمای اتاق، پیادهسازی شده است . ساختار ارائه شده، برای هر دو گیت منطقی دارای یک الگوی مشترک است و فقطمقادیر ولتاژهای بایاس برای آنها تغییر میکند. همچنین ساختار قابل بسط برای تعداد ورودیهای بیشتر نیز میباشد. نتایج شبیهسازی بر اساس روش مونت کارلو نشان میدهد که ساختار طراحی شده، عملیات منطقی هر دو گیت را بطور صحیح اجرا میکند.