سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیل عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
پرویز فتاحی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتضی زندی – مهندسی برق

چکیده:

مساله تولیدکارگاهی انعطاف پذیر توسعهی افته مساله تولید کارگاهی است از آنجا که مساله دارای دو بخش تخصیص و توالی است درحین حل دارای تغییر پذیری زیادی بین این دو فضاست دراین مقاله یک رویکردجدید با عنوان جستجوی شناور به منظور حل مساله تولید کارگاهی انعطاف پذیر تک هدفه کمینه سازی دوره ساخت ارایه شده است و جهت نشاندادن کارایی این رویکرد روی الگوریتم ترکیبی جستجوی ممنوع / شبیه سازی تبرید پیاده سازی نمودیم براساس تعریف مسیر بحرانی دورویه جستجو محلی برای تخصیص و توالی برای برقراری این رویکرد طراحی شده است چندین معیار برای تغییر پذیری تعریف شده و روشهای قبلی ارایه شده با روش مقاله مقایسه شده اند نتایج محاسباتی نشان میدهد روش ارایه شده علاوه بربهبود جواب از تغییر پذیری فضای جواب نیز کاسته است.