سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – استاددانشگاه تهران
محسن حسومی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خطوط مونتاژ ترکیبی امروزه درصنایع مختلف و بزرگ مثل خودروسازی اهمیت بسیاری پیدا کردها ند این خطوط مونتاژ قابلیت تولید طیف متنوعی از محصولات را دریک پریودکاری دارند اهمیت مساله موردنظر ما روی تعیین توالی بهینه محصولات براساس اهداف تولید به موقع روی این خطوط مونتاز شکل می گیرددراین مقاله ما مساله کنترل موجودی قطعات مونتاژ را درایستگاه های عملیاتی بررسی می کنیم درکنار آن مدل ریاضی جدیدی برای حداقل تعدادسفارشات پالت قطعات ایجاد جریان یکنواخت برای حمل و نقل قطعات و حداقل حجم قطعات جابجا شده را دریک پریود کاری ارایه می کنیم مسالهموردن ظر با روش پیشنهادی جستجوی ممنوع نخبه گرا و چندهدفه حل میشود ارزیابی نتایج درابعاد کوچک مساله با نتایج حاصله از نرم افزار lingo از نظر کارایی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج محاسباتی درابعاد بزرگ مساله نیز ارایه شده اند