سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا(س)
امیرعباس نیک پی – کارشناسی مهندسی صنایع
نوید آکار – کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

با توجه به چالش شرکت های بزرگ نفتی و گازی در قسمت اقتصاد و مدیریت مالی و به منظور جلوگیری از رسیدن به شرایط بحرانی، ورشکستگی و با توجه به نیاز این صنعت به بخش مدیریت مالی و بودجه بندی تلاش برای تحققرساندن به سطح قابل قبول نظارت بر هزینه های پایدار نسبت به هزینه هایی که انتظار می رود ضروری است. بعبارتی دیگر، نیاز این صنعت به استفاده از این تکنیک در پالایشگاه های نفتی و گازی، جهت رسیدن به پایداریمالی بارز است. بررسی فرآیند های مورد مطالعه در یک سیستم پالایش نفت و گاز و نگاه مالی به آنان، نه تنها باعث کنترل هزینه های جاری، بلکه موجبات تعیین بودجه نهایی در پالایشگاه های کشور می شود. به این ترتیبمشکلاتی همچون به وجود آمدن کمبود بودجه و توقف صنعت که خود هزینهبر است را نخواهد داشت. در اینتحقیق با ارائه رویکرد بودجه بندی مبتنی بر صفر در پالایشگاه نفت و گاز، به بهینه سازی هزینه پرداخته شده و با استفاده از ویژگی تحلیلی و خلاقی که دارا است می تواند سیاست های اقتصادی این سیستم تولیدی را در زمان بسیار کوتاه به نتیجه برساند. در این رویکرد مدیران رده بالای سازمان می بایست منابع عملیاتی سازمان خود را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از این طریق توانایی ایجاد فرصت های بالقوه را خواهد داشت. سپس با تعریف آنها به فاز اجرا و بهره برداری برسند