سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادیکلائی – استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
هادی درگاهی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه ما

چکیده:

یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. در شرایط کنونی تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته و به مرزهای جهانی در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه ای و اولویت بندی استراتژیهای دستیابی به تولید کلاس جهانی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مرتبط با پژوهش حاضر از نظرات تعداد ۸ نفر از کارشناسان و خبرگان شرکت مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به چهار استراتژی تعیین شده (طراحی محصولات بر اساس نیاز مشتری، پذیرش تکنولوژی جدید، بهبود خدمات پس از فروش و شناسایی بازارهای جدید) یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای استراتژی پذیرش تکنولوژی جدید در راستای دستیابی به تولید کلاس جهانی می باشد.