سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حمید شایان –
اردشیر احمدی –
مسعود مصدق خواه –

چکیده:

باتوجه به افزایش چندبرابری هزینه مصرف سوخت دروسایل نقلیه شرکت های حمل و نقلی هزینه زیادی بابت سوخت درسال متحمل میشوند مصرف سوخت درخودروهای سنگین به عوامل متعددی مثل خودرو راننده سیستم مسیریابی و زمان بندی حرکت خودروها جاده سرعت و شتاب و میزان بار بستگی دارد مادراین مقاله به بررسی چندعامل از دیدگاه شرکت های حمل و نقلی برای کاهش مصرف سوختی می پردازیم ابتدا رویکرد کوتاهترین مسیر را که بیشتر شرکت های حمل و نقل باری دراند مدل می کنیم و بعد با ارایه مدل کمترین مصرف سوخت به اندازه گیری میزان مصرف درحالات مختلف خواهیم پرداخت این مدلها عملکرد بهترین نسبت به مدلهای که صرفا برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه vrp ساخته می شوند دارد بعد ازارایه مدل اندازه گیری مصرف سوخت به مقایسه دو مدل پرداخته و بعضی سیاست ها که درشرکت های حمل و نقلی منجر به کاهش مصرف می شوند را بررس یمی کنیم