سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا جام پرازمی – دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

انقلاب فناوری اطلاعات، تغییراتی را در نحوه آموزش به وجود آورده که ادغام آموزش الکترونیکی با دوره های دانشگاهی یکی از پیامدهای این انقلاب است. در واقع فناوری اطلاعات موتور محرکی برای آموزش الکترونیکی است. با وجود رشد روز افزون آموزش الکترونیکی در عصر حاضر هنوز با نرخ زیاد شکست این پروژه ها مواجه هستیم. شناسایی فاکتورهای حیاتی موفقیت و معیارهای عملکرد سیستم های آموزش الکترونیکی می تواند به موسسات آموزشی و سازمان های که از این راهکار الکترونیک استفاده می کنند، کمک کند تا درک کنند به چه میزان به اهدافشان در راستای به کارگیری آموزش الکترونیکی دست یافته اند و دریابند که در کجا نیاز به تطبیق، بهبود یا تغییر دارند. هدف اساسی از این مقاله ۱- شناسایی فاکتورهای حیاتی موفقیت آموزش الکترونیکی و ۲- تعیین وزن و رتبه بندی این فاکتورها و زیر شاخص های هر یک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد. رویکرد ارایه شده برای نیل به اهداف فوق الذکر د رموسسات آموزش الکترونیکی مفید خواهد بود.