مقاله ارائه رویکرد مبتنی بر انتگرال چوکوئت در زنجیره تامین دارویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارائه رویکرد مبتنی بر انتگرال چوکوئت در زنجیره تامین دارویی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجیره تامین دارویی
مقاله تصمیم گیری
مقاله انتگرال چوکوئت
مقاله فرآیند شبکه تحلیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی شهرکی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: سکاکی سیدارشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه بهداشت و درمان در هر کشوری از پر اهمیت ترین حوزه ها می باشد و زنجیره تامین این حوزه دارای اهمیتی استراتژیک است؛ چرا که هزینه های زنجیره تامین تاثیر مستقیمی بر هزینه های اقلام دارویی دارد. از سوی دیگر این حوزه باید قادر باشد تا با بیشترین سرعت و دقت، نیاز های دارویی جامعه را پوشش دهد و بدین منظور ردیابی زنجیره تامین دارو، امری ضروری به نظر می رسد. از این رو معیارهای مدیریت تولید و لجستیک، توانایی مالی، مدیریت دانش و تکنولوژی، توانایی بازاریابی و رقابت بین سازمانی و صنعتی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه از آن جا که فاکتورهای غیر قابل پیش بینی زیادی در معیارهای فوق وجود دارد، باید از یک روش تصمیم گیری ترکیبی استفاده شود که همه معیارها، فاکتورها و تراکنش بین آنها را در نظر بگیرد. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی زنجیره تامین دارویی و با توجه به اهمیت ردیابی دارو در آن، بهترین سیستم ردیابی (از بین سه سیستم سنتی، بارکد و برچسب هایRFID ا) انتخاب شود. بدین منظور از یک روش ابتکاری استفاده شده است که از ترکیب دو روش شناخته شده تصمیم گیری یعنی انتگرال چوکوئت و فرآیند شبکه تحلیلی به دست می آید. ضمن آنکه برای به دست آوردن گراف نتایج از روش پرومثه استفاده شده است.